Black Friday

Giving Tuesday

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.
150zemí světa
380miliónů dolarů
105,5průměrná výše daru v dolarech
data z roku 2018, více čísel zde
Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.
150
zemí světa
380
miliónů dolarů
105,5
průměrná výše daru v dolarech
data z roku 2018, více čísel zde

Jak vznikl Giving Tuesday

Giving Tuesday se po celém světě slaví již od roku 2012. Do Česka přišel v roce 2016 pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti. Během chvíle se stal globálním dárcovským hnutím, které je poháněno jednotlivci, rodinami, neziskovými organizacemi, firmami a komunitami po celém světě.

Giving Tuesday přichází jako protipól k nákupnímu šílenství na Black Friday. Miliony lidí se na Giving Tuesday spojí, aby nejen v tento den podpořili aktivity, kterým věří, a společenství, ve kterých žijí.

Pojďte společně s námi v úterý po černém pátku na oplátku všichni udělat něco dobrého. Tvořit pomocí dobra lepší svět.

GivingTuesday
2018
2017
2016
#Giving
TuesdayCZ

ve světě

380 milionů dolarů
celková částka online příspěvků

125 milionů dolarů
darovaná částka prostřednictvím Facebooku

3,6 milionů
celkový počet darů

105,55 dolaru
průměrná výše daru

48
zemí s oficiálním Giving Tuesday zastoupením (národními ambasadory), včetně Česka

v Česku

31 921 758 Kč
darovaných peněz

228
registrovaných #GivingTuesdayCZ výzev

8 450 607
dosah kampaně na sociálních sítích

15 019 476 Kč
nejštědřejší benefiční akce Centrum Paraple

4 925 684 Kč
nejštědřejší zaměstnanecká sbírka Skupina ČEZ a Nadace ČEZ

21
příběhů v rámci kampaně #MyGivingStory

ve světě

274 milionů dolarů
celková částka online příspěvků

2,4 milionů
celkový počet darů

120,4 dolaru
průměrná výše daru

1 010 045
zmínek na sociálních médiích

21,7 miliard
dosah příspěvků na Twitteru

150+
lidé z více tolika zemí světa se zapojili do oslav Giving Tuesday

42
zemí s oficiálním Giving Tuesday zastoupením (národními ambasadory), včetně Česka

v Česku

170+
registrovaných #GivingTuesdayCZ výzev na webu www.giving-tuesday.cz

1 500+

330 000+
dosah příspěvků na sociálních sítích

1000+
sdílení hashtagu #GivingTuesdayCZ

7 384 455 Kč
darovaných peněz, z toho více než 3 000 000 Kč darováno online na Darujme.cz

1 748 936 Kč
kampaň #bezdechu nejštědřejší #GivingTuesdayCZ výzvou

100+
zaměstnaneckých sbírek

Top 5
1. sbírky financí pro nemocné; 2. podpora vzdělávání dětí a mladistvých; 3. sbírka oděvů a obuvi pro potřebné; 4. podpora seniorů a paliativní péče; 5. pomoc lidem v nouzi.

ve světě

168 milionů dolarů
celková částka online příspěvků

1,56 milionů
celkový počet darů

107,69 dolaru
průměrná výše daru

2 399 092
zmínek na sociálních médiích

98
lidé z tolika zemí světa
se zúčastnili Giving Tuesday

50 000
a více organizací

…a bezpočet
dobrých skutků

v Česku

2016
první ročník Giving Tuesday

112
oficiálně registrovaných Giving Tuesday výzev

90+
mediálních výstupů

1000+
sdílení hashtagu #GivingTuesdayCZ

100 000+
dosah příspěvků na Facebooku

2 000+
unikátních návštěvníků na webu
v den konání Giving Tuesday

…a opět bezpočet
dobrých skutků

Zajímá nás, jak se do oslav
nejštědřejšího dne v roce zapojíte.
Dejte nám o své výzvě
nebo aktivitě vědět,
přihlaste ji

Zajímá nás, jak se do oslav nejštědřejšího dne v roce zapojíte.
Dejte nám o své výzvě nebo aktivitě vědět,
přihlašte ji

REGISTRUJTE SVOU
VÝZVU NEBO AKTIVITU
Již registrované
výzvy a aktivity

Projděte si
registrované výzvy
z předchozích ročníků

VÝZVY 2018

VÝZVY 2017

VÝZVY 2016

#Giving
TuesdayCZ
úterý 3.
prosince
2019 přidat
do kalendáře
největší svátek dárcovství
a nejštědřejší den v roce,
který oslavuje celý svět
REGISTROVANÉ
AKTIVITY
A VÝZVY
REGISTRUJTE
SVOU VÝZVU
NEBO AKTIVITU
#Giving
TuesdayCZ

Black Friday

Giving Tuesday

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.
150 zemí světa
380 miliónů dolarů
105,5 průměrná výše daru v dolarech
data z roku 2018, více čísel zde

ročník 2018 ve světě a v ČR
národní
ambasador
pro Česko: