Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpořte redaktory ATYP magazínu a osvětové slajdy

Organizace
ATYP Magazín a Nadační fond ATYP

Autor
Dagmar Holá

DARUJTE

Jsme první časopis u nás o autismu, ADHD a duševních nemocech. Články píší nejen odborníci, ale především autisté a lidé s duševní nemocí. Jsme závislí na darech. Prosím, pomozte lidem, kteří do ATYPU píší a jsou právě kvůli svému handicapu nezaměstnaní nebo na invalidním důchodu. Honoráři za články mohou zvýšit kvalitu svého života a začlenit se tak i do společnosti, kdy jsou pro ni důležití právě tím, že píší o problematice na základě svých osobních zkušeností. Každá Vaše částka pomůže jim a rovněž k větší osvětě. Pracujeme na ni nejen články, ale i grafickými slajdy. I na ně hledáme finanční podporu. Nahlédněte na některé z nich na https://cz.pinterest.com/redakceatypmagazincz/ Za finanční dar Vám můžeme vystavit potvrzení o daru, na jehož základě si můžete dar odečíst z daňového základu. Také hledáme aktivní lidi do Nadačního fondu ATYP na pozici nejen fundraiserů. Také pokud chcete přispět článkem bez nároku na honorář, i to přivítáme. Děkujeme.

O naší organizaci

Nadační fond ATYP byl založen za účelem osvěty o lidech s autismem, ADHD, o lidech s duševními nemocemi a také na podporu lidem, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a děti s jinými specifickými vzdělávacími potřebami. Dále za účelem informování o zdravém životním stylu a šetrném způsobu života.

K tomuto účelu NF podporuje vydávání odborného on-line magazínu ATYP. Píšeme články především autentické, kdy za organizacemi a konkrétními lidmi vyjíždíme do terénu. Podporujeme osvětové a výchovně vzdělávací činnosti v problematice autismu, ADHD a jiných vývojových poruch v České republice; osvětu vedoucí k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a různými handicapy především podporou vydávání časopisu ATYP a grafickými slajdy.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy