Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpořte s námi miminka do dlaně

Organizace
Nedoklubko z.s.

Autor
Lucie Žáčková

DARUJTE
Rádi bychom Giving Tuesday využili k poděkování našim dárcům a partnerům a zviditelnili naši organizaci a problematiku předčasného porodu. A peníze, které bychom v rámci akce obdrželi, bychom použili na dotisk knihy Vítej, kulíšku, který plánujeme na jaro 2018. Knížka je velmi oblíbená, vydali jsme ji před třemi lety a zdarma ji distribuujeme do všech perinatologických center v ČR na podporu rodičů, kterým se miminko narodí předčasně. Více informací o knize je na: http://www.nedoklubko.cz/publikace/kniha-vitej-kulisku/ Díky, že se můžeme zapojit! Lucie Žáčková, ředitelka Nedoklubka

O naší organizaci

V roce 1996 založila PhDr. Daniela Sobotková, CSc. Klub rodičů a přátel předčasně narozených dětí při ÚPMD v Podolí. Ten také po několika letech pomáhala transformovat na občanské sdružení s příhodným názvem Nedoklubko. Oficiálně bylo Nedoklubko založeno v červnu roku 2002. Postupem času a díky usilovné práci ředitelky Lenky Novotné vzešlo do povědomí rodičů předčasně narozených dětí, ale i neonatologů po celé republice a v roce 2008 stálo u zrodu mezinárodní organizace EFCNI (Evropská nadace pro péči o novorozené děti) se sídlem v Mnichově.

Dnes je Nedoklubko podle nového občanského zákoníku zapsaným spolkem, spolupracuje s téměř všemi perinatologickými centry v ČR, je jedním z 65 aktivních členů EFCNI, spolupracuje s Českou neonatologickou společností a nově se podílí i na odborném výzkumu. V červnu roku 2017 oslavilo 15. výročí založení. Záštitu nad Nedoklubkem převzal MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., primář neonatologického oddělení FN Olomouc a senátor Parlamentu České republiky.

Nedoklubko realizuje několik projektů, které významně podporují rodiče předčasně narozených dětí i miminka samotná. V rámci projektu Mámy pro mámy vyrábí dobrovolnice z celé republiky povzbuzující dárky a vzkazy pro maminky, které jsou ještě v porodnicích na odděleních neonatologie.

Tzv. „mamušky“ (maminky již odrostlejších kulíšků) jsou laické poradkyně připravené pomoci a povzbudit maminky v jejich nelehké situaci.

Zapojením do iniciativy EFCNI s názvem Socks for Life Nedoklubko odstartovalo Ponožkový rekord, jehož cílem je do listopadu 2017 posbírat více než 9000 párů novorozeneckých ponožek. Projekt Pomáháme (ne)donošení byl založen za účelem podpory výzkumu příčin a prevence předčasných porodů. Lékařský tým, který tento výzkum provádí vede Mudr. Michal Koucký z VFN Praha. Rovněž připravuje sérii charitativních běhů s cílem podpořit konkrétní perinatologická centra.

Nedoklubko vydalo v roce 2014 knihu Vítej, kulíšku, jejíž už druhý dotisk je plánován na podzim 2017 a pravidelně vydává časopis pro podporu rodičů předčasně narozených dětí s názvem Nejste v tom sami.

Facebooková skupina Nedoklubko – nejste v tom sami spojuje rodiče předčasně narozených dětí, kteří si zde předávají rady, zkušenosti a navzájem se podporují. Také vydává jednou měsíčně Newsletter, který shrnuje aktuální Novinky z Nedoklubka.

Nedoklubko spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů, pediatrů a dalších zdravotníků, čímž propojuje svět mezi odborníky a rodiči, kteří by měli v péči o předčasně narozené děti působit jako jeden tým.

Je tu pro všechny blízké předčasně narozených dětí. Aby věděli, na koho se obrátit a že v tom nejsou sami.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy