Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Aby bylo doma dobře

Organizace
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Autor
Vojtěch Orlík

DARUJTE

Opodstatněnost naší práce ukazuje již několik let téměř plná kapacita ve všech službách a pořadníky s neuspokojenými žadateli o službu. Přesto podpora státu každoročně klesá a my jsme nuceni hledat nové finanční zdroje. Bez vás, dárců, bychom v naší činnosti nemohli pokračovat.
Fanděte rodinám s námi a dovolte nám organizovat přednášky o vztazích na ZŠ a SŠ, manželským párům nabízet Kurzy efektivního rodičovství, Cesty efektivní komunikace, Manželské večery… Pokračovat v Poradně pro vztahy a rodinu, kde pracuje psycholog, psychiatr, rodinní mediátoři, kteří pomáhají rodinám v jejich tíživé situaci. Doprovázet pěstounské rodiny, kterým zprostředkováváme biokontakty, nabízíme Klub pěstounů, pobyty, dětem doučování… Rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením dále nabízet čtyři sociální služby – osobní asistence OASA, odlehčovací služba RESPIT, integrační klub BRÁNA a odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE. Fanděte rodinám s námi, aby všem bylo doma dobře…

O naší organizaci

Naše činnost vychází z toho, že většina lidí touží po spokojené rodině, nicméně 50 % manželství se rozvádí a 25 % dětí vyrůstá v neúplné rodině. To s sebou přináší také to, že tyto děti ztrácejí jistotu, že jsou schopny vytvořit trvalý a harmonický partnerský vztah. Zkrátka, nevědí, jak na to.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy