Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Aby se senioři cítili jako doma – darování rámečků

Organizace
Ústav sociálních služeb v Praze 4

DARUJTE

Vážení dárci,

pro naše uživatele pobytových odlehčovacích služeb Jílovská v Praze 4 chystáme v blízké době malé “velké” překvapení. Našim uživatelům bychom chtěli jejich pobyt zpříjemnit, aby se u nás cítili skutečně jako doma.

Aby se u nás skutečně cítili jako doma, je potřeba prostředí našeho zařízení co nejvíce přizpůsobit jejich přirozenému prostředí, které si oni nejvíce pamatují ze svého aktivního života a kde se cítí dobře a bezpečně. Takové prostředí odpovídá období 50. – 60. rokům 20. století.

Postupně chceme ve stylu tohoto období vybavit různé části našeho zařízení. Vše zatím plánujeme, ale realizace myšlenky se blíží.
Chtěli bychom vás tedy poprosit. Pokud máte doma přebývající rámy, které již nevyužijete a nevíte co s nimi.

Máte-li jiné zajímavé kousky vybavení nebo menšího nábytku z uvedeného období, napište nám na e-mail info@uss4.cz a domluvte se s námi na předání.

Naše odkazy

O naší organizaci

Jsme příspěvková organizace působící v oblasti sociálních služeb zřizovaná MČ Praha 4.
Máme registrovány tyto sociální služby: Pečovatelská služba (1084 uživatelů), Pobytové odlehčovací služby(za rok 2018 uzavřeno 164 smluv), Denní stacionář. Našim hlavním posláním je zajistit klientům důstojné žití a umožnit jim co nejdelší možný pobyt ve svém přirozeném prostředí (v jejich domově) pomocí našich terénních služeb.
Dále nabízíme Centrum neformální péče a Domy s pečovatelskou službou (bydlení pro 240 uživatelů). Skrze Centrum neformálních péče podporujeme rodiny a blízké, lidí o které je pečováno z domova. Poskytujeme jim komplexní poradenství(sociální, finanční, psychologické, atd.).
Mimo uvedené poskytujeme sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Zajišťujeme provoz 13 klubů seniorů (542 členů), v kterých pořádáme společenské setkání, kulturní akce, zájezdy a podobně, což je forma prevence sociálního vyloučení.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy