Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Action for Happiness Česká republika

Organizace
Action for Happiness Česká republika

Autor
Jitka Ulmerová

DARUJTE

V Action for Happiness jsem si vzali pod patronát téma štěstí a životní spokojenosti. Každý měsíc publikujeme motivační kalendáře jako například „Přátelský únor“, „Všímavý březen“, „Radostný červen“ nebo „Pečující září“ a „Optimistický říjen“. Kalendáře vám nabízí malé i velké výzvy na každý den a díky nim nespustíte téma z očí. Kalendáře bezplatně dodáváme do škol, domovů pro seniory, i firem, kterým záleží na spokojenosti zaměstnanců.

Kalendář doprovází letáček „10 klíčů ke štěstí“ , které jsme vybrali na základě výzkumů v oblasti pozitivní psychologie. Složením jejich počátečních písmen v angličtině vznikne akronym „GREAT DREAM“.

Prostřednictvím sbírky Giving Tuesday bychom rádi získali finanční prostředky na tisk a distribuci kalendářů a letáčků, abychom je mohli přinést do dalších škol, školek, zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, knihoven a na další místa, kde budou zdarma dostupné veřejnosti.

Našim cílem je dostat téma štěstí a životní spokojenosti blíže k lidem.

O naší organizaci

Cílem hnutí Action for Happiness Česká republika je vytvářet šťastnější a laskavější společnost, ve které lidem na sobě vzájemně záleží. Pomáháme jednotlivcům a skupinám sdílením zkušeností, technik a poznatků pozitivní psychologie, které přispívají k pocitu štěstí a spokojenosti.

Jsme součástí globálního hnutí Action for Happiness. Propojujeme lidi bez rozdílu věku, vzdělání či náboženství. Všechny, kteří dělají ve svých osobních životech, v pracovní oblasti, ve školách konkrétní kroky k vytvoření šťastnější a účastnější společnosti. Přinášíme výsledky nejnovějších výzkumů do praxe – aplikujeme to, co opravdu funguje.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy