Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Adopce na dálku v Bělorusku

Organizace
Diecézní charita České Budějovice

Autor
Ludmila Plátová

DARUJTE

V Brestské oblasti se příjem rodiny pohybuje často pouze do 8 000 Kč. Přitom potraviny, oblečení a další věci denní potřeby jsou stejně drahé jako v České republice. Za příspěvky od českých dárců – adoptivních rodičů, může Charita v Pinsku dětem z chudých či neúplných rodin nakupovat školní pomůcky, oblečení, sportovní potřeby, vybavení dětského pokoje nebo zaplatit školné a zajistit dostatek potravin. Mimo konkrétní materiální podporu rodinám přinášíme naději na jejich budoucnost.

O naší organizaci

Diecézní charita České Budějovice je nestátní nezisková organizace založená 1. prosince 1991. Jejím posláním je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu.   Svou činností zajišťuje metodickou podporu farním, městským a oblastním Charitám po celé českobudějovické diecézi. Středisko DCHCB provozuje také vlastní sociální služby a podílí se na dalších projektech v českobudějovické diecézi i v zahraničí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy