Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Adoptuj koroptev

Organizace
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

Autor
Petr Rejzek

DARUJTE

Koroptev polní (Perdix perdix) je ohrožený druh. Mezi roky 1935 a 2005 došlo na území České republiky ke kritickému úbytku koroptví populace o závratných 98,7 %. Z mnoha našich zemědělských oblastí koroptev zcela vymizela. Adoptujte si koroptev a pomozte ji navrátit do naší přírody. Polovina finančního výtěžku z adopce bude použita na podporu přímého vypouštění koroptví z přírodě blízkých chovů, druhá polovina bude sloužit na obnovu koroptvího biotopu a na provoz a rozvoj kampaně Adoptuj koroptev.

O naší organizaci

Projekt ČIŘIKÁNÍ je celostátní dlouhodobý projekt zaměřený na zlepšení stavu kulturní krajiny, mysliveckou péči a vhodné zemědělské postupy s cílem vytvořit podmínky pro záchranu populace koroptve polní (Perdix perdix) a dalších ohrožených polních ptáků. V rámci kampaně Adoptuj koroptev podporujeme vypouštění dobře připravených mladých koroptví do volné přírody.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy