Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Advent plný andělů 2017 startuje na Giving Tuesday

Organizace
Eko-info centrum Ostrava z.s.

Autor
Ivana Mariánková

DARUJTE
Pojďte s námi dělat dobré skutky! Přijďte zahájit adventní čas na benefici, kde ostravské neziskové organizace představí svou činnost a kde budou oceněni ti „andělé“ mezi námi, kteří ve volném čase či nad rámec pracovních povinností pomáhají dobré věci. Začínáme od 16 hod v úterý 28. listopadu 2017 v Impact Hubu Ostrava na Sokolské třídě 1263/24, Moravská Ostrava (vedle klubu Parník). Součástí akce je také moderovaný program od 17,00 do 18,30 hod. Těšit se můžete na komorní pěvecký soubor Ostravská klika a vystoupení klientů zúčastněných neziskových organizací. Bude rovněž oceněno mimořádné úsilí lidí, kteří pomohli. Provázet večer a kulturní program slovem bude moderátor Roman Pastorek. Nabízíme prodej nejen vánočních předmětů vyrobených klienty neziskových organizací, tvořivé dílny, kulturní vystoupení v podání uživatelů sociálních služeb, přehlídka poptávky neziskovek po tom, čeho se jim aktuálně nedostává (konkrétní odborné služby, ochotné ruce, materiál, finance…) a nabídky jednotlivců/organizací, kteří umějí a chtějí pomoci, chtějí získat zkušenost či praxi a hlavně dobrý pocit z práce, která má smysl. Akce je otevřena pro veřejnost, dobrovolné vstupné bude využito na podporu tohoto projektu. Chcete-li pomoci a nevíte jak, přijďte se inspirovat...

O naší organizaci

Eko-info centrum Ostrava z.s. – Od roku 1999 šíříme osvětu v oblasti ochrany životního prostředí, realizujeme ekovýchovné přednášky, programy a pobyty pro děti i celé rodiny, provozujeme mobilní férovou kavárnu s prodejem faitrade výrobků. V roce 2004 jsme činnost rozšířili o sociální a komunitní projekty, organizujeme benefici neziskovek Advent plný andělů, spolupořádáme přehlídku sociálních služeb Lidé lidem, pracujeme v oblasti rovných příležitostí mužů a žen, věnujeme se koučinku. Klademe důraz na respekt k lidem i přírodě.
www.eico.cz

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy