Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Alternativní komunikace pomáhá pochopit svět okolo

Organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

DARUJTE

Alternativní a augmentativní komunikace aneb jak pomoci lidem se zdravotním postižením uchopit téma pandemie a všeho co s ní souvisí?

 

Přišlo to před rokem, ale je to stále aktuální: strach, panika a obavy z neznáma… Co je to za vir? Kdo ho stvořil? Jak se přenáší? Proč si máme zakrývat ústa rouškou či respirátorem? Uvidíme ještě svoje příbuzné? Opravdu je úmrtnost tak vysoká? Kdo nás zachrání? Bolí to? Vyznáme se vůbec ve všech nařízeních? Chápeme správně všechna opatření? Mnoho otázek… Celá řada jinakých odpovědí.

A jak si všechny informace a opatření, omezení přebrali lidé s mentálním postižením? Jak pracovali se svými obavami, jak si přebrali informace z televize? Jak reagovat na neustálé změny? Jak vlastně chápat celou tuto zapeklitou situaci? Právě těmito otázkami jsme se museli zabývat – jak srozumitelně vysvětlit našim klientům všechny souvislosti, aby pro ně byla situace s pandemií uchopitelná a nařízení přijatelná.

 

V rámci našeho domova funguje projekt alternativní a augmentativní komunikace, který má pomoci otevřít komunikace mezi námi (pracovníky) a klienty i jejich okolím. Na základě úrovně komunikačních dovedností i samotné diagnostiky klienta nastavují naše komunikační specialistky podporu, tak aby každému jednotlivci seděla na míru a dokázal tak se svým okolím v rámci svých možností komunikovat nebo, aby lidé kolem rozuměli jejich přáním a potřebám.

 

A proč to všechno ?
Víte, pokud má klient strach z toho, proč asistenti vypadají jako pytel na odpadky (myšleno použití ochranných overalů, štítů, respirátorů apod.), je důležité ho na to připravit – proč to tak je, že v těch pytlích jsou lidi, které zná, že to je z důvodu ochrany jeho zdraví, že vlastně není důvod k obavám, že je to jen jiný typ oděvu – a k tomu nám prostě často jen slova nestačí. Materiály ve srozumitelném „jazyce“ musely vzniknout i z důvodu spolupráce třeba při plošném testování – pokud klient nerozumí tomu, proč by si měl nechat cizí předmět strkat do nosu, může reagovat různě a svůj nesouhlas může dát najevo křikem, apatií, pláčem, ale třeba i fyzickým útokem – tomu všemu se dá předejít ve chvíli, kdy na těchto věcech s klienty koncepčně pracujeme.

Naše odkazy

O naší organizaci

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.
Snažíme se o to, aby náš domov byl příjemným a důstojným místem pro život.
Nabízíme místo k životu, kde je vztah mezi lidmi partnerství.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy