Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Andělé mezi námi

Organizace
Správa uprchlických zařízení MV - PřS Kostelec nad Orlicí

Autor
Tereza Duroňová

Letošní spolupráce na tomto projektu spočívá v myšlence, že mezi lidmi na celém světě se najde spousta takových, které naplňuje pocit, že mohou někomu pomoci. Letošní Giving Tuesday je pro nás o lidech, kteří mají dobré srdce, neustále kolem sebe šíří dobro, lásku a dobrou náladu, bez toho, aniž by čekali nějaký dík. Jsou to „andělé mezi námi“. Dojde-li ke spojení sil těchto dobrých lidí, může vzniknout mnoho dobrého.

 

V dnešní době pomoc a solidarita není samozřejmostí. U nás v dětském centru v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí se snažíme vést děti k myšlence, že nezištná pomoc druhému a solidarita je běžnou součástí života člověka. V rámci různých projektů se zapojujeme do pomoci druhým. Letos jsme se v rámci Kostleckého posvícení zapojili do charitativní sbírky pro Zdendu Draka, v loňském roce do charitativní sbírky pro Amálku a v předešlých letech například do charitativní sbírky pro Filípka.

 

Sami bychom však nezmohli tolik, jako když se naše síly spojí se silou druhých. Právě v tomto okamžiku je potřeba ona solidarita – dobrovolná společenská soudržnost.
Díky tomuto spojení je společná pomoc tak velká, že cíleně splní daný účel.

 

Letošní Giving Tuesday, bychom chtěli směřovat za člověkem, který vždy stojí za zaštítěním těchto dobročinných akcí, za člověkem, který je ochoten spojit své síly se všemi okolo a dosáhnout tak potřebné pomoci, za člověkem, kterého si velice vážíme.

V tomto světovém svátku, chceme naše velké díky vyjádřit paní Šárce Slezákové, která pracuje na odboru školství, kultury a tělovýchovy na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí. Je to člověk, kterému nechybí energie, elán a který má velké srdce, pokoru a vždy chuť pomáhat. Je s ní skvělá spolupráce, díky které se i my můžeme podílet na pomoci druhým. V rámci tohoto projektu bychom jí chtěli touto cestou vyjádřit velký dík a zároveň utvrdit naši další spolupráci.

Harmonogram projektu
Úvodní fáze
• společná práce dětí z Dětského centra na vytvoření plakátu k akci Giving Tuesday pod názvem Andělé mezi námi
• diskuze s dětmi na téma pomoc druhým a solidarita
Přípravná fáze
• práce dětí z Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí na obraze, který bude symbolem našeho díku
• natočení krátkého videa s Amálkou, Filípkem a Zdendou
• zapojení Amálky, Filípka i Zdendy do společné tvorby obrazu
Závěrečná fáze
• 30. 11. 2021 Slavnostní předání dárku a vyjádření díku paní Šárce Slezákové

Naše odkazy

O naší organizaci

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen SUZ MV) je organizační složka státu, jež spadá do působnosti prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání. Organizace byla zřízena k 1. lednu 1996. Vznikla vydělením z tehdejšího odboru pro uprchlíky (nyní odbor azylové a migrační politiky – OAMP), aby byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. SUZ MV se tak stala praktickým realizátorem části migrační a integrační politiky státu.
Od počátku svého fungování provozuje SUZ MV azylová zařízení – přijímací a pobytová střediska pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany a integrační azylová střediska pro držitele mezinárodní ochrany. Od roku 2006 SUZ MV provozuje zařízení pro zajištění cizinců, kam jsou umísťovány osoby, které na území České republiky pobývají nelegálně. Od roku 2009 SUZ MV provozuje také síť Center na podporu integrace cizinců v deseti krajích. SUZ MV zabezpečuje i ekonomický servis pro odbor azylové a migrační politiky MV (OAMP MV). V roce 2017 se SUZ MV stala generálním poskytovatelem integračních služeb v rámci Státního integračního programu.

Při realizaci azylové a migrační politiky SUZ MV úzce spolupracuje s dalšími složkami Ministerstva vnitra ČR – OAMP MV, Policií ČR (PČR) a Zdravotnickým zařízením (ZZMV).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy