Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Bazalčí školka se těší na vaši pomoc

Organizace
Centrum BAZALKA, o.p.s.

DARUJTE

Pomozte vybavit další třídu naší mateřské školy. V září do ní přišlo 5 nových dětí se speciálními potřebami. Díky vašim příspěvkům budeme moci nakoupit nové pomůcky, zvukové hračky, stavebnice, závěsnou houpačku či piano. Každá pomoc je pro nás velmi důležitá. Děkujeme.

O naší organizaci

Centrum BAZALKA je nestátní nezisková organizace poskytující komplexní péči o děti a mládež s těžkým zdravotním postižením, anebo s poruchami autistického spektra s přidruženou mentální retardací. Sídlo společnosti je v Českých Budějovicích U Jeslí 198/13 s působností celý Jihočeský kraj.

Služby aktuálně využívá 43 klientů ve věku od 1 roku – do 40 let
•s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné)
•s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením

Centrum BAZALKA nabízí ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělávání a fyzioterapie.
•denní a týdenní stacionář – pomáhá rodinám v náročné péči o děti s postižením
•ZŠ speciální a MŠ speciální – poskytuje vzdělávání podle individuálních potřeb a možností každého žáka
•fyzioterapie – cílenou rehabilitací se snaží dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat zdravotní stav

Díky štědré podpoře individuálních dárců a široké veřejnosti funguje
Centrum BAZALKA již 15 let.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy