Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Benefiční aukce fotografií pro Fokus Praha

Organizace
Fokus Praha, z.ú

Autor
Veronika Kafková

DARUJTE
V rámci GivingTuesday pořádá Fokus Praha benefiční aukci fotografii, kde vám představíme fotografie českých a moravských fotografů, kteří svá díla darovali do naší aukce. Náš společný cíl je podpořit lidi s duševním onemocněním. Naši aukci bereme jako ideální příležitost, jak spojit zájem o umění a filantropii s péčí o konkrétní lidi. Lidé s duševním onemocněním žijí často díky svým psychickým potížím velmi izolovaně. Jejich izolaci prohlubuje nedostatek peněz, často jsou odkázáni na invalidní důchod nebo dávky hmotné nouze. Ty jsou mnohdy tak nízké, že sotva stačí na pokrytí základních potřeb. Podpořte s námi jejich návrat do života tím, že zakoupíte fotografii a darujete tak lidem s duševní nemocí možnost o něco lépe žít. Koupí fotografie získáte nejen originální umělecké dílo, ale i dobrý pocit z toho, že pomůžete navrátit lidem s duševní nemocí svobodu a důstojnost. Děkujeme Vám. Fokus Praha

Naše odkazy

O naší organizaci

Jsme nestátní nezisková organizace Fokus Praha. Podporujeme lidi se závažným duševním onemocněním tak, aby i navzdory projevům své nemoci mohli žít spokojený a důstojný život ve svých domovech. Nabízíme podporu v oblasti bydlení, práce, zaměstnání, vzdělání, ale i trávení volného času a svépomocných aktivit. Kromě toho poskytujeme programy zdravotní, psychoterapeutické a krizové pomoci. Obhajujeme práva a zájmy lidí se zkušeností s duševní nemocí a informujeme o problematice duševního zdraví. Propagujeme otevřený přístup a toleranci k lidem se zkušeností s duševní nemocí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy