Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Benefiční koncert The Beatles revival, Brouci Band

Organizace
Diakonie ČCE - SKP v Praze

Autor
Hana Jahodová

DARUJTE
S pomocí kapely Brouci Band - The Beatles revival uspořádáme benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu. Pečovatelská služba se potýká s velmi špatným stavem automobilů a rádi bychom předešli situaci, kdy se naši klienti ocitnou bez pomoci. Chceme zapojit veřejnost a spřátelené organizace na pomoc pečovatelské službě Ďáblice. Podpořte nás svou účastí a zakoupením vstupenky na koncert a pomozte nám tak získat finanční prostředky na automobil, nebo pošlete finanční částku prostřednictvím naší dárcovské výzvy na Darujme. cz Děkujeme!

Naše odkazy

O naší organizaci

Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jsme samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou od roku 1992. V čele střediska je ředitelka a správní rada. Podílíme se na programech předcházejících nežádoucím jevům spojených s životem ve městě.

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení.

Naše služby: krizová pomoc SOS centrum, služba následné péče Dobroduš pro lidi s duševním onemocněním, služba pro rodinu a dítě pro sociálně slabé a ohrožené rodiny, pečovatelské služby, azylový dům pro matky s dětmi domova.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy