Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Beseda o dobrovolnictví v ČR a zahraničí

Organizace
Volnočasovky SPORT, z. s.

Autor
Hana Pazderová

Dne 28. 11. 2017 od 17:00 do 19:00 budeme pořád besedu na téma Dobrovolnictví v ČR a zahraničí v Ústřední městské knihovně v Praze. Cílem je zvýšit povědomí o dobrovolnictví jako volnočasové aktivitě, která má velký potenciál pro osobnostně sociální rozvoj. Besedující se dozvědí tipy a triky, jak mohou investovat svůj volný čas, zdarma vycestovat nebo rozjet svůj vlastní „dobročinný projekt“! Na jaké otázky budeme hledat odpovědi? • Co si rozmyslet a na co si dát pozor, než se stanete dobrovolníkem (aneb jak si najít tu „pravou činnost“)? • Co vlastně v rámci dobrovolnictví můžu dělat? • Jak můžete rozjet „vlastní dobročinný projekt“ a kde pro něj získat podporu? • kam je možné zdarma vycestovat, za jakých podmínek a kdo mi s tím může pomoct? Cílem je mluvit o dobrovolnictví jako činnosti, která přináší užitek pro všechny strany, pokud je její zaměření správně zvolené.

O naší organizaci

Volnočasovky SPORT aneb spolek pro organizaci, rekreaci a táboření se soustředí na programy pro děti jako jsou tábory, školy a školky v přírodě, adaptační kurzy pro základní školy, kroužky a jiné. Volnočasové aktivity organizujeme s důrazem na osobnostně sociální výchovu a zážitkovou pedagogiku s cílem rozvíjení občanské společnosti.
V současné době realizujeme kromě besed zaměřených na dobrovolnictví i projekt Pomáhejme si navzájem – Integrace bez negace, který byl podpořen Nadací O2. Výsledkem je webová stránka ChraneneDilnyOZP.cz prostřednictvím níž jsou propagovány kvalitní služby a produkty osob se zdravotním postižením k široké veřejnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy