Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
BÍLÁ PASTELKA – pomoc nevidomým a slabozrakým

Organizace
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Autor
Lucie Marková

DARUJTE

Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.
Naším posláním je hájit zájmy členů a vytvářet podmínky pro jejich pracovní, dobrovolnou a zájmovou činnost. Provozujeme síť konkrétních služeb, umožňujících zmírnění negativních důsledků zrakového postižení, dosažení vyšší míry nezávislosti na pomoci jiných lidí, a tím také lepších předpokladů pro integraci do společnosti.
POSKYTUJEME SLUŽBY ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:
– sociální práce s těžce zrakově postiženými občany
– základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení a vhodných poskytovatelích služeb
– speciální sociálně právní, a pracovně právní poradenství
-technické poradenství při výběru pomůcek pro zpracování informací a nácvik jejich použití
-vydávání časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitálním textu
-provozování informačního systému a digitální knihovny přístupné na internetu
-rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.)
-výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům
-služby osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská služba)
-odstraňování architektonických bariér
-…a další služby
SONS ČR již 20 let pořádá veřejnou sbírku BÍLÁ PASTELKA, jejíž výtěžek putuje na zmíněné aktivity k naplnění poslání organizace.

Naše odkazy

O naší organizaci

SONS ČR z.s. – spolek s celostátní působností, který vznikl r. 1996 sloučením občanských sdružení lidí s těžkým zrakovým postižením – České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Své odbočky a odborná střediska máme v převážné většině okresů ČR a sdružujeme na 10 000 členů.

SONS ČR již 20 let pořádá veřejnou sbírku BÍLÁ PASTELKA, jejíž výtěžek putuje na zmíněné aktivity k naplnění poslání organizace.
https://www.sons.cz

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy