Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
BÍLÁ PASTELKA – viděno srdcem….

Organizace
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Autor
Lucie Marková

DARUJTE

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.“ — Ralph Waldo Emerson

Nástrahy každodenního života, které musí nevidomí překonávat, si většina lidí ani neuvědomuje. Přitom tito lidé jsou mimořádně vnímaví, šikovní a chtějí žít stejně plnohodnotný život jako lidé, kteří vidí. A my se jim v tom snažíme pomáhat.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR již 20 let pořádá dobročinnou sbírku Bílá pastelka, jejíž výtěžek putuje beze zbytku na pomoc nevidomým a slabozrakým lidem.
Poskytujeme informace, odborné rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme zaměstnání, zaměstnáváme, cvičíme vodicí psy, provozujeme kluby – prostě učíme žít bez zraku. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které jsme vybudovali a které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR pro všechny, kdo nás potřebují.
Naším mottem je: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Naše odkazy

O naší organizaci

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky je spolek s celostátní působností, který vznikl 16.6.1996 sloučením obou do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením – České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Své odbočky a odborná střediska máme v převážné většině okresů ČR a sdružujeme na 10 000 členů.
Posláním naší organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany, hájit jejich zájmy a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy