Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Biodiverzita pro Hvězdárnu

Organizace
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

Autor
Petr Rejzek

DARUJTE

Získali jsme do výpůjčky pozemek města Přerova, konkrétně 5.500 m2 orné půdy na okraji velkého půdního bloku v lokalitě Přerov-Hvězdárna. Během následujících 10 let zde budeme napůl svépomocí a napůl s pomocí přírody tvořit zcela nový přírodní biotop nejen pro polní ptáky – jižně exponovanou travnatou stráň se skupinami keřů. Ta pomůže zvýšit biodiverzitu v této části Hané a vrátit zemědělské krajině její základní ekologické funkce. Mezi ně patří snížení eroze půdy i zadržení vody v krajině. Náš biotop nebude osamocený, neboť naváže na další již existující nebo právě zakládané ostrůvky biodiverzity v okolí. Navíc se zde podle údajů z monitoringu koroptve polní vyskytuje právě tento vlajkový druh české krajiny, a proto je velká šance, že zde najde nové hnízdiště. Čeká nás velké úsilí, které se rozhodně neobejde bez Vaší pomoci.

O naší organizaci

Jsme různě zaměření odborníci se společným cílem podporovat biodiverzitu zemědělské krajiny s důrazem na záchranu koroptve polní, vytvářet studie a projekty pro obnovu ekologických funkcí krajiny a naše zkušenosti předávat dál na výstavách a konferencích, na vlastních seminářích ale i během ekologické výchovy pro školy.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy