Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Biokoridor Hvězdárna

Organizace
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

Autor
Petr Rejzek

DARUJTE

Získali jsme do výpůjčky pozemek města Přerova, konkrétně 5 500 m² orné půdy na okraji velkého půdního bloku v lokalitě Přerov-Hvězdárna. Během následujících 10 let zde budeme napůl svépomocí a napůl s pomocí přírody tvořit zcela nový přírodní biotop nejen pro polní ptáky – jižně exponovanou travnatou stráň se skupinami keřů. Ta pomůže zvýšit biodiverzitu v této části Hané a vrátit zemědělské krajině její základní ekologické funkce. Mezi ně patří snížení eroze půdy i zadržení vody v krajině.

O naší organizaci

Spolupracujeme s přírodou a její silnou přirozenou schopností – obnovovat se. A proto se při obnově krajiny zaměřujeme na tvorbu krajinných prvků v souladu s aktuálním ekologickým potenciálem stanoviště.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy