Často kladené otázky

Kdy se koná Giving Tuesday?

Giving Tuesday každoročně připadá na první úterý po Dni díkůvzdání a jako protipól nákupnímu šílenství na Black Friday. Letos tedy na 30. listopadu 2021.

Co může z Giving Tuesday získat naše organizace, firma či instituce?

Iniciativa Giving Tuesday staví na síle globálního hnutí, které podporuje filantropické aktivity vaší organizace, zejména v sezóně blížících se vánočních svátků. Vaše organizace má příležitost připojit se ke stovkám tisíc organizací po celém světě za účelem posílení filantropického sektoru jako celku. Stejně jako maloobchodní svět těží z nákupních dnů Black Friday, Giving Tuesday dělá totéž pro dárcovství.

Kdo se může zapojit?

Každý! Do hnutí Giving Tuesday se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, neziskové organizace, školy, univerzity, města, obce, malé podniky i velké firmy, staří, mladí, prostě každý, kdo má dobré srdce a rozhodne se dělat dobré skutky a měnit svět kolem sebe k lepšímu.

Co má naše organizace udělat proto, aby se do letošních oslav zapojila?

Je to snadné! Využijte Giving Tuesday jako příležitost dělat dobré skutky, motivovat a inspirovat další k dárcovství, dobrovolnictví či laskavosti. Podívejte se na nápady a příklady, které vás mohou inspirovat.

Proč bychom měli registrovat naši aktivitu či výzvu na vašem webu?

Registrace vaší aktivity nám především umožní měřit celkový výsledek kampaně. Zároveň Vaši výzvu uvidí na našem webu nespočet organizací a jedinců, kteří chtějí přispět na dobrou věc. Prostřednictvím webovým odkazů se každý dostane přímo na váš web či sociální sítě, čímž se zvýší vizibilita i vaší organizace jako takové. Vybrané aktivity a výzvy mimo jiné sdílíme na sociální sítích, kde jsou k vidění široké veřejnosti.

Musí organizace a firmy platit nějaké poplatky, aby se mohly zapojit?

Ne! Giving Tuesday je otevřené hnutí, které povzbuzuje dávání. Všechny naše zdroje a kanály jsou k dispozici zdarma.

Kdo v česku Giving Tuesday oficiálně zastřešuje?

Giving Tuesday od roku 2016 v Česku zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti, největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného podnikání v Česku, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR, udržitelného podnikání a Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs). Více na www.spolecenskaodpovednost.cz.

Může naše organizace získat peníze či dotace prostřednictvím webu Giving Tuesday?

Ne. Giving Tuesday je hnutí. Nejsme organizace a nepřijímáme ani neposkytujeme žádné dary. Pomáháme získat peníze ostatním. Všechny dárcovské výzvy musí být provedeny prostřednictvím dárcovských platforem. Všechny zapojené organizace jsou zodpovědné za vlastní fundraisingové kampaně a iniciativy zaměřené na získávání finančních prostředků.

Může naše organizace používat logo #givingtuesday?

Ano! Chcete-li propagovat vaši Giving Tuesday aktivitu, můžete využít naše logo. Logo #givingtuesday si můžete volně stáhnout ZDE.

Kdo může požádat o finanční dar z dárcovského programu ČEPS?

  • Podat žádost o finanční dar může organizace, která byla vybrána hlasováním zaměstnanců ČEPS.
  • Finanční dar lze poskytnout příjemci s právní formou: příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond.
  • Náklady na provoz neziskové organizace, mzdové náklady a pořízení vozu nelze v Dárcovském programu podpořit.

Kolik projektů bude podpořeno dárcovským programem ČEPS?

Podpořeny budou 3 projekty/organizace v maximální výši 150 000 Kč/organizaci.

Jak můžeme pomoci rozšířit povědomí na sociálních médií?

  • Mluvte o dárcovství a dobrých skutcích za pomocí hashtagů #GivingTuesdayCZ a #GivingTuesday.
  • Lajkněte nás na Facebooku a použijte hashtagy #GivingTuesdayCZ a #GivingTuesday.
  • Sledujte nás na Twitteru a použijte hashtagy #GivingTuesdayCZ a #GivingTuesday.
  • Jsme také na Instagramu.
  • Sdílejte příspěvky z našich oficiálních sociálních sítí.
  • Oznamte svou účast na Giving Tuesday do svých sítí pomocí e-mailů a newsletterů na vaše odběratele.
úterý 3.
prosince
2019 přidat
do kalendáře
největší svátek dárcovství
a nejštědřejší den v roce,
který oslavuje celý svět
REGISTROVANÉ
AKTIVITY
A VÝZVY
REGISTRUJTE
SVOU VÝZVU
NEBO AKTIVITU
#Giving
TuesdayCZ

Black Friday

Giving Tuesday

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.
150 zemí světa
380 miliónů dolarů
105,5 průměrná výše daru v dolarech
data z roku 2018, více čísel zde

ročník 2018 ve světě a v ČR
národní
ambasador
pro Česko: