Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Centrum Černý Most pro Vánoce na ulici

Organizace
Praha 14 kulturní

Autor
Monika Hillebrandová

Na Giving Tuesdays shromáždíme ve spolupráci s neziskovou organizací Neposeda materiální pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením, především pak lidem bez domova. Neposeda jim pomáhá čelit běžným životním situacím, řeší s nimi dluhovou problematiku i osobní, zdravotní a psychické problémy. Právě osobám bez přístřeší každoročně věnujeme akci Vánoce na ulici, na které podáváme vánoční pohoštění a odkud si mohou odnést věci z veřejné sbírky.

Návštěvníci obchodního centra Černý Most mohou darovat trvanlivé potraviny, oblečení, pevnou obuv, hygienické potřeby, spacáky nebo stany či kempingové vařiče (detailní seznam věcí, které je možné darovat, bude zveřejněn na webových stránkách Plechárny Černý Most v sekci Vánoce na ulici). Část vybrané materiální pomoci poputuje též organizaci Maltézská pomoc, která se kromě práce s osobami bez přístřeší věnuje pomoci s jejich zabydlováním.

Pokud se chystáte do sbírky zapojit, označte prosím dárek názvem „Vánoce na ulici“ a přineste ho do Centra Černý Most v termínu 22.11. až 3.12.2019 do prostor Click and Services (zákaznická šatna) v čase 9 – 21 h. Děkujeme ! Více informací naleznete zde!

O naší organizaci

Praha 14 kulturní je příspěvkovou organizací Prahy 14, jejíž hlavní náplní je podpora kultury jako nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel této městské části. Obsahem její činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, komunitních společenských a sportovních aktivit. Na Plechárně Černý Most spolupracuje také s místními neziskovými organizacemi a sociálními službami, mezi které patří i Neposeda. Vánoce na ulici proběhnou letos na Plechárně již potřetí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy