Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Chápu, ale nerozumím… pomůžete mi, prosím?

Organizace
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Autor
Klára Kavanová Mušková

DARUJTE
Chelčický domov sv. Linharta, obecně prospěšná společnost, prošel v roce 2018 velkou rekonstrukcí a od ledna 2019 čeká uživatele této služby nový prostor výtvarného ateliéru v podkroví bývalých maštalí. Místnost bude sloužit především lidem s psychickými zátěžemi, lidem se schizofrenií a autismem a její hlavní úkol bude spočívat v uvolnění, relaxaci, ale zároveň pro stimulaci všech smyslů. Tito lidé mají zvláštní obrazové vnímání… ti, kteří s námi komunikují, nám např. říkají, že i písmena mají barvy, čich a chuť… V tomto projektu Giving Tuesday bychom rádi vytvořili pro naše uživatele novou dřevěnou prosklenou stěnu, která by oddělovala ateliér od komunikačního schodiště a která by svými kresbami na skle uklidňovala a nespouštěla neklid. Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje a jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že uživatel této sociální služby dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a co prožívá… Prosím, pomůžete nám zafinancovat tuto prosklenou stěnu v dřevěném rámu 8 metrů širokou a 5 metrů vysokou (půdní prostory)? Pro náš charitativně zaměřený chelčický Domov je to velká finanční zátěž. Nalezl by se někdo, kdo by nám dokázal malbou na sklo namalovat přírodní klidné motivy na tuto prosklenou stěnu? V den Giving Tuesday budeme s uživateli sociální rehabilitace dělat návrhy na tuto malbu na sklo. Přidáte se někdo prosím?

O naší organizaci

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. je nezisková organizace charitativního rodinného a venkovského charakteru v jižních Čechách, který prochází dynamickým rozvojem (viz www.linhart-chelcice.cz) a do kterého stále proudí více lidí. Staráme se již osm let o osoby s mentálním a tělesným postižením, o seniory a o lidi s psychickými zátěžemi. Podařilo se nám z národních a evropských dotací získat finance na další objekt, na jeho rekonstrukci a vybavení. Nyní bychom velice rádi dopřáli našim uživatelům klidný terapeutický prostor uvnitř Nového Linhartu, na dvoře i zahradě Domova a dostatek kvalitních terapeutů, kteří by dokázali těmto lidem pomáhat a naslouchat jim na jejich nelehké cestě. Aby i když někdy nerozumíme jejich světu, chápali jsme je a byli s nimi…

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy