Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Charitativní mikulášský blešák

Organizace
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Autor
Sylvie Formánková

Charitativní mikulášský blešák se bude konat již třetím rokem a z toho druhým rokem v rámci akce Giving Tuesday. Je pořádán studenty Provozně ekonomické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně pod vedením svých učitelů. Lidé se mohou zapojit darováním věcí na tuto akci a/nebo přímo nákupem věcí na místě. Celý výtěžek z akce jde na podporu vybraných 6 neziskových organizací. Současně bude probíhat i sběr textilu, obuvi a hraček pro ekologicko-charitativní sdružení AIDED a sběr vlny a pletacích potřeb pro domy pro seniory pod záštitou neziskové organizace Naděje. Těšit se můžete také na různé dobroty, které studenti sami připravili. Akce se koná 5.12.2017 v budově Q, Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 61300 Brno. Více info na webu a FB akce.

O naší organizaci

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) byla založena již v roce 1959 a je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Kromě vzdělávacích aktivit se snaží angažovat do společenské odpovědnosti, je členem Platformy zainteresovaných stran a Asociace společenské odpovědnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy