Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Chceme být slyšet

Organizace
Tichý svět, o. p. s.

Autor
Eva Štípková

DARUJTE
Představte si život za zvukotěsnou bariérou, která vás odděluje od okolního světa. Neslyšící, kteří používají ke komunikaci znakový jazyk a ne češtinu, se každý den cítí ve světě, který by jim měl být známý, jako naprostí cizinci. Proto vznikla Tichá linka – online tlumočení a přepis znakového jazyka, jako most mezi světem slyšících a neslyšících. Tichá linka musí vyvíjet a my ji potřebujeme finančně podpořit. Cílem je, aby tato ojedinělá služba byla i nadále přístupná nonstop. Aby měla funkční a přehledné mobilní aplikace a byla tak lépe dostupná. A hlavně, aby stále fungovala zdarma. Všichni máme stejné potřeby a práva, bez ohledu na stav sluchu. Díky Tiché lince si neslyšící mohou vyřešit vše potřebné, co jim slyšící svět každodenně chystá. Pomozte bourat bariéry jednoduše a během jediného spojení. Představte si, že díky vámi darované stokoruně umožníte neslyšícím být slyšet. Věnujete zhruba 3 hovory. A třeba právě váš hovor bude o vzniku či záchraně života.

O naší organizaci

Od roku 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících a v současné době působíme již v deseti krajích České republiky. Poskytujeme neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy