Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Chceme žít doma!

Organizace
Anděl Strážný z.ú.

Autor
Irena Třešňáková

DARUJTE

9 z 10 seniorů si přeje žít a dožít doma, přesto 9 z 10 lidí ve věku nad 65 let žije a umírá v nemocnicích či ústavech. Cílem projektu je, aby babičky a dědové zůstali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí s pocitem, že pokud se jim cokoli stane, tak pomoc vždy přijde a to téměř okamžitě. K tomu jim pomáhá zařízení s SOS tlačítkem, které mají u sebe a kdykoli si mohou zavolat pomoc.

Naším cílem je: CO NEJDÉLE ODDÁLIT ŽIVOT V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ!

Senioři jsou za pomoci zařízení s SOS tlačítkem v nepřetržitém kontaktu s naším dispečinkem, který zajistí neodkladnou pomoc v případě ohrožení zdravotního stavu nebo života (např. při pádu, zhoršení zdravotního stavu apod.) .

Pomozte nám zajistit seniorům DŮSTOJNÉ STÁŘÍ.

Vaším darem přispějete na nákup zařízení s SOS tlačítkem, které pomáhá chránit životy seniorů a umožňuje jim zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Monitorovací zařízení přináší do života znovu pocit jistoty, soběstačnosti a psychickou pohodu, protože babičky a dědově vědí, že když se jim něco stane, tak pomoc vždy přijde.

DĚKUJEME, že nám pomáháte ochraňovat životy seniorů!

Naše odkazy

O naší organizaci

Anděl Strážný, z.ú. poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé ČR určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným. Naším cílem je především zajistit našim klientům pomoc v krizových situacích (při pádu, zhoršení zdravotního stavu, napadení), přispět k jejich soběstačnosti, zachovat kvalitu jejich života v přirozeném sociálním prostředí a dopřát jim pocit jistoty a bezpečí. Princip služby – klient je vybaven monitorovacím zařízením, které je napojeno na nepřetržitý dispečink tísňové péče Anděla Strážného. Dispečink obsluhují vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří řeší problémy jednotlivých klientů v reálném čase dle aktuální situace a individuálního plánu tísňové péče. Ten s každým klientem při uzavření smlouvy sestaví sociální pracovnice Anděla Strážného.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy