Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Checklist dobrých skutků pro FEK ZČU

Organizace
Centrum podnikání a udržitelnosti

Autor
Kristýna Machová

V rámci světového svátku dárcovství – Giving Tuesday, který připadá na úterý 30. 11. 2021, se Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni rozhodla aktivně zapojit registrací výzvy „Checklist dobrých skutků“. Touto výzvou nabízíme inspiraci k tomu, jak potěšit své okolí i během vánočních příprav.

Naše odkazy

O naší organizaci

Centrum podnikání a udržitelnosti podporuje zajímavé podnikatelské nápady na cestě za úspěchem. Zároveň rozvíjí a šíří i myšlenku udržitelnosti, udržitelného businessu a společenské odpovědnosti.
Utváří podnikatelské prostředí a komunitu na Západočeské univerzitě v Plzni, především na Fakultě ekonomické. Podporuje studenty, kteří mají podnikatelské ambice a chtějí myslet a jednat odpovědně a udržitelně. Priority Centra podnikání a udržitelnosti jsou navázány na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy