Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Cloudfield znevýhodněným dětem

Organizace
Cloudfield, a.s.

Autor
Valdemar Závadský

Společnost Cloudfield letos podpoří finančním darem 25 tisíc Kč tábor HESTIA pro znevýhodněné děti.
Tábor HESTIA je určený pro děti ve věku od 6 do 15 let z Prahy, které se z různých důvodů (ekonomických, zdravotních, výchovných, rodinných, sociálních aj.) nemohou účastnit běžných dětských táborů.
Děti jsou současnými či bývalými klienty dobrovolnických programů Pět P a KOMPAS. Jedná se o děti z neúplných, sociálně slabších rodin či z ústavní výchovy. Tyto děti často nejsou schopny běžným způsobem navazovat přátelské vztahy, nemají kamarády, neumí komunikovat, mají problémy s chováním ve skupině, jsou hyperaktivní, úzkostné, trpí depresemi apod.
Skrze individuální přístup, přátelské prostředí a program přizpůsobený specifickým potřebám dětí vzniká bezpečné prostředí, kde mohou děti prožít letní tábor bezstarostně a s radostí. Pro mnohé z nich je tábor HESTIA jedinou příležitostí, jak se podobné akce zúčastnit.

Naše odkazy

O naší organizaci

Pomáháme firmám adaptovat, implementovat a řídit cloud. Vyvíjíme aplikace v moderním prostředí public cloudu. Naše zkušenosti vycházejí z implementace klíčových aplikací na platformách public cloudů jako Azure, AWS, Oracle či GCP, ale také v private prostředí zákazníků.
Více na www.cloudfield.cz

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy