Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
CollierySRDCEM – Kalendář 2019

Organizace
Colliery SRDCEM z.s.

Autor
Stanislav Kupčík

DARUJTE
Prodáváme #CollierySrdcemKalendar2019 - Jeho koupí přispějete na činnost spolku v oblasti CrossFit ADAPTIVE - tj. cvičení pro handicapované v Ostravě a blízkém okolí. Stand. cena kalendáře je 155Kč Cena s možností stát se členem Našeho neziskového spolku (přihláška do spolku je součástí kalendáře na druhé straně) je 225Kč

Naše odkazy

O naší organizaci

Základní vize a cíle celého spolku:

• podpora mladých talentovaných atletů (do 18-ti let) v rámci propagace daného sportu – CrossFit ČR,
• zapojení tělesně handicapované osoby do cvičebního programu CrossFit,
• zapojení seniorů do cvičebního programu CrossFit,
• možnost využití volného času dětí a mládeže a vedení jej ke zdravému způsobu
• života,
• pořádat a organizovat sportovní činnost v rámci zapojení se do CrossFit soutěží a vytvářet pro ni co nejlepší tréninkové podmínky,
• vést své členy a hlavně mládež k dodržování základních etických a mravních pravidel, a také fair play,
• snaha přiblížit daný sport širší veřejnosti,
• vytvářet příznivé prostředí pro komplexní rozvoj a propagaci závodního i nezávodního CrossFitu v České republice,
• hájit zájem členů svobodně rozvíjet sportovní činnost bez jakékoliv diskriminace zejména podle rasy, etnického původu, pohlaví, jazyka, náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace či politického přesvědčení,
• dbát na všestranný rozvoj svých členů, jejich fyzické a sportovně technické zdatnosti,
• budovat, provozovat a udržovat sportovní zařízení, která vlastní nebo užívá a usilovat o jejich další rozvoj.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy