Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Daruj bEDUin = podpoř EDUin 2021

Organizace
EDUin, o. p. s.

Autor
Honza Dolínek

DARUJTE

Rozešleme mimořádný newsletter bEDUin, který od svého vzniku v roce 2010 vychází jako týdeník pro všechny zájemce zDARma. V mimořádném čísle popřejeme k svátku všem dárcům a požádáme je o dar pro EDUin ve výši hypotetického předplatného. Díky podpoře práce mediálního týmu EDUin udržíme dosavadní kvalitu i frekvenci pravidelného týdenního zpravodaje, který přináší shrnutí toho nejpodstatnějšího, co se kolem školství a vzdělávání děje. Zároveň přináší inspiraci z praxe a tipy na akce týkající se vzdělávání.

Naše odkazy

O naší organizaci

EDUin vznikl v roce 2010, kdy bylo s fungováním vzdělávacího systému spokojeno 74 % české veřejnosti. Tradiční pojetí škol sice od té doby ztratilo a ztrácí své obhájce, ale ve srovnání se zeměmi, které inspirují svět jako např. Finsko, máme stále velký kus cesty před sebou.

Posláním společnosti EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Pomáháme lidem, aby porozuměli světu vzdělávání.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy