Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Daruj duševní pohodu

Organizace
Nevypusť Duši, z. s.

Autor
Marie Salomonová

DARUJTE
Kampaň neziskové organizace Nevypusť duši, Odpočiň si, upozorňuje na důležitost prevence duševních onemocnění. Každý 4. člověk na světě se totiž s nějakou formou psychické nemoci v průběhu života setká. Začínají často velmi brzo. 50 % těch chronických se projeví už před 14. rokem života a 75 % před dovršením 24 let. Správná péče o duševní zdraví může mnohým z nich zabránit. V kampani Odpočiň si ukazujeme, jak o vlastní duševní zdraví zodpovědně a s radostí pečovat. Duševní pohodu můžou lidé v rámci kampaně darovat nejen sobě, ale také druhým. Ke kampani je připojena i dárcovská výzva - Daruj duševní pohodu. Svým příspěvkem podpoříte programy Duševní zdravovědy pro středoškoláky a veřejnost. Tyto už dříve podpořila například Gabriela Koukalová a Konto Bariéry. 300 Kč postačí na 5 vyučovacích hodin prevence a osvěty pro jednoho středoškoláka. Dozví se od nás nejen jak o vlastní duševní zdraví správně pečovat, ale také kde hledat pomoc v případě duševních obtíží. Programem již prošlo více než 1200 dětí.

Naše odkazy

O naší organizaci

Nevypusť duši je neziskovka, za kterou stojí tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků, neurovědců a studentů těchto oborů. Zároveň ji tvoří i psychiatričtí pacienti a lidé se zkušeností s duševním onemocněním v mladém věku. Šíříme fakta, boříme mýty a nebojíme se mluvit o duševním zdraví. Zdůrazňujeme důležitost prevence – radíme lidem, jak nevypustit duši, sdílíme osobní příběhy a podporujeme včasné vyhledání odborné pomoci při duševních obtížích.

Věnujeme se prevenci duševních onemocnění na středních školách, mezi studenty a učiteli. Pořádáme také akce a workshopy pro firmy a širokou veřejnost. Jsme multidisciplinární tým, který se komplexně věnuje destigmatizaci, osvětě a prevenci tak, aby byla efektivní a založená na věděcky ověřených faktech a metodách. Vytváříme infografiky a online obsah, zároveň ale vyjíždíme do škol, na festivaly, do knihoven a pořádáme veřejné akce. Našimi programy pro středoškoláky prošlo již více než 1200 dětí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy