Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Daruj radost dvakrát

Organizace
Sadba

Autor
Stanislava Zedníčková

DARUJTE

Podpora vzdělávání v severovýchodní Indii

Ve spolupráci s organizací Bosco Mangaal a Chingmeirong Don Bosco Society jsme roku 2020 zahájili pětiletý projekt Vzdělávání učitelů ve státě Manipur severovýchodní Indii. Salesián otec Anthony, ředitel Bosco Mangaal vychází z vlastních zkušeností: „Chceme ve školách aktivní kvalifikované učitele, kteří své žáky dokáží nadchnout a předávat jim odborné znalosti.“

Prací na projektu, do kterého je zapojeno 15 škol, navazujeme na odkaz českého misionáře salesiána otce Jana Meda, který napomohl rozvoji vzdělání v tamní oblasti, školil učitele, katechety a pomáhal zřizovat venkovské školy.

 

Další informace o projektu a aktuality zde.

O naší organizaci

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (SADBA) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení. Mezi další aktivity Sadby patří evropské aktivity pro mládež, osvěta a další misijní projekty.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy