Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Darujte domov dětem v Zimbabwe

Organizace
Diecézní charita České Budějovice

Autor
Radka Fraňková

DARUJTE

Díky štědrým dárcům z ČR můžeme podpořit děti z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe, který je domovem 70 opuštěných dětí a sirotků. Dětský domov zřídily a dodnes vedou řádové sestry Congregatio Jesu, o děti se starají s pomocí „maminek“, které do domova docházejí. Za finanční dary se snaží pořídit pro děti to nejnutnější – jídlo, oblečení, školné a pomůcky do školy.
Zimbabwe trápí vysoká míra inflace a spolu s ní i vysoká nezaměstnanost, panuje zde neskonalá bída, nemoci a velmi složitá politická situace. Většinu dne musí obyvatelé Kwekwe fungovat bez elektřiny.

Pomozte i VY společně s námi dětem z Kwekwe darovat domov!

O naší organizaci

Diecézní charita České Budějovice cílí svou činnost na podporu a pomoc lidem v náročných životních situacích, kteří si sami nedokážou vlastními silami pomoci. Zaměřuje se především na sociální a zdravotní oblast. Poskytuje pomoc těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Mezi dlouhodobé priority Diecézní charity České Budějovice patří také podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa a pomoc se zajištěním základních lidských potřeb.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy