Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Darujte hlas těm, kteří ho nemají – Bílé minus

Organizace
Otevři oči z. s.

Autor
Petr Beneš

DARUJTE
Bílé minus je osvětová kampaň, jejímž cílem je informovat veřejnost o temných stránkách mléčného průmyslu. V televizních reklamách a na obalech mléčných výrobků vídáme šťastně vypadající kravičky na zelených loukách. Běžnému spotřebiteli však nedochází, že za těmito idylickými obrazy se ve skutečnosti skrývá mnoho utrpení, bolesti a strachu. Krávy dnes nežijí na zelených loukách, ale v krutých podmínkách velkochovů, kde strádají fyzicky i psychicky. Naším cílem je informovat spotřebitele o realitě fungování mléčného průmyslu, aby se každý jednotlivec mohl svobodně rozhodnout, zdali chce tyto kruté praktiky podporovat. V letošním roce probíhá crowdfundingová sbírka, pomocí které financujeme reklamní plochy na zastávkách MHD v Praze a krajských městech, dále tisk a distribuci letáků a infobrožur. V příštím roce chystáme pořádat ochutnávky rostlinných mlék pro veřejnost. Vaším příspěvkem podpoříte naše aktivity na poli ochrany hospodářských zvířat, která se sama bránit nemohou.

Naše odkazy

O naší organizaci

Jsme organizace hájící práva zvířat. Usilujeme o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím podpory a propagace rostlinné stravy (veganství). Mezi naše stěžejní aktivity patří pravidelné veřejné akce, jako ochutnávky veganských pokrmů zdarma nebo komunitní večeře. Pořádáme pochod za práva zvířat, iniciativu Vánoce bez násilí, osvětovou kampaň Bílé minus či Světový den hospodářských zvířat. Provozujeme webové stránky www.soucitne.cz, nejrozsáhlejší portál o veganství v ČR.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy