Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Darujte jim na Giving Tuesday důstojný život

Organizace
Diecézní charita Brno

Autor
Zuzana Horáková

DARUJTE

V Chráněném bydlení sv. Michaela v Brně bydlí dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením a autismem v malých domácnostech na několika místech v Brně. Osobní asistenti jim pomáhají zvládat vše, na co kvůli svému postižení nestačí sami. Domácnosti mají rodinný charaktera jejich obyvatelé se podílejí na jejich chodu. Ve všedních dnech navštěvují chráněné dílny nebo stacionáře, volný čas tráví podle svých zájmů, zapojují se do života ve městě. Bez osobních asistentů by však tento pro nás běžný a samozřejmý způsob života nemohli tito lidé žít. Darujte jim tedy pocit lidské důstojnosti a štěstí!

O naší organizaci

Diecézní charita Brno působí již 25 let v oblasti poskytování sociálních služeb a zdravotní péče. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod. Realizuje130 sociálních a zdravotních služeb pro lidi v tísni po celém území Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina, zaměstnává 1400 pracovníků, spolupracuje s téměř 16 000 dobrovolníky. Ročně podá pomocnou ruku více než 55 000 lidí v nouzi.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy