Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
DARUJTE KNIHY DO DĚTSKÝCH EKO-KNIHOVEN V INDONÉSII

Organizace
green-books.org

Autor
Petr Hindrich

DARUJTE

V rámci projektu green-books.org čelíme globálním problémům znečišťování naší planety skrz prevenci, a to soustavnou výchovu nejmladší generace, dětem věnujeme naučné knihy o přírodě, které sdružujeme v EKO-KNIHOVNÁCH po celé Indonésii a cíleně zvyšujeme ekologické povědomí v rámci tzv. EKO-AKTIVIT, aby své okolí ochraňovaly a milovaly. Místní životní úroveň nedovoluje rodičům kupovat dětem knihy, protože částka jedné je rovna týdennímu platu. Není proto divu, že gramotnost a četba jako taková jsou zde velmi zanedbané. Toužíme po příspěvcích pro další lokality na venkově a méně přístupných ostrovech. V rámci vybrané částky budeme schopni nakoupit encyklopedie a knihy o ekologii v místním jazyce a zvýšit počet EKO-KNIHOVEN. Během čtyř let existence GREEN-BOOKS.ORG vybavila 63 EKO-KNIHOVEN na 15 ostrovech Indonésie 3 150 knihami, které oslovily více než 4 tisíce dětí. Těší nás, že děti samy touží po vzdělávání a pozitivně ovlivňují i místní komunity. Vážíme si každé darované částky a investujeme ji do dětí v rozvojové zemi, kde je ekologické povědomí na velmi nízké úrovni. Děkujeme, místní děti Vám Vaší štědrost oplatí úsměvy!

O naší organizaci

Nezisková organizace green-books.org, která působí od roku 2014 v Indonésii se snaží zvýšit povědomí o přírodě a udržitelném životním stylu vzděláváním dětí. V rámci aktivit daruje do center pro děti naučné knihy a díky soustavné péči a osvětě budují populární Eko-knihovny, jichž je už 63.

V současné době se z green-books.org stává i sofistikovaná online platforma, která školí tzv. Green Gurus.
Ti prostřednictvím eko aktivit místní děti vychovávají. Zájem o naše aktivity je veliký a rádi bychom uspokojili poptávku po knihách a budovali další Eko-knihovny a virtuální učebny v odlehlých částech Indonésie. V případě, že se Vám naše vize zamlouvá, budeme rádi za příspěvky či dlouhodobou přízeň.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy