Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Darujte Nejdřív střechu lidem bez domova

Organizace
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

DARUJTE
Vyzýváme dárce, aby přispěli na pomoc lidem bez domova v rámci projektu Nejdřív střecha. Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí se znovu nadechnout a pomůže jim při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání. Sbírku zaštítil zakladatel projektu Vojtěch Sedláček. Sbírkou chceme vybrat 229 229 korun, díky kterým uhradíme ubytování až 60 lidem bez domova během nadcházejících tří měsíců.

O naší organizaci

Výbor dobré vůle založila Olga Havlová, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy