Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Darujte rekondiční pobyt osobám po poškození míchy

Organizace
ParaCENTRUM Fenix

Autor
Michaela Arientová

DARUJTE

V rámci mezinárodního dne dárcovství chceme pro osoby s poškozením míchy, jejich pečující osoby a děti zajistit finanční prostředky na rekondiční pobyty, během kterých se o celé rodiny starají fyzioterapeuti, ergoterapeuti, osobní asistenti, sociální pracovníci a zaměstnanci ParaCENTRA Fenix s podobným osudem.

 

Na klienty čeká intenzivní fyzioterapie a ergoterapie, která snižuje bolesti, zlepšuje respirační funkce, stabilitu, fyzickou a psychickou kondici, upravuje svalovou dysbalanci; nácviky soběstačnosti – samostatnost je základ k návratu do aktivního života a poradenství a podpora – rozvoj samostatnosti, péče o své zdraví a tělesnou kondici.

 

Pro pečující osoby skupinové cvičení vhodné pro posílení zádových svalů, odreagování a relaxace; workshop přesunů imobilních osob – prevence zdravotních komplikací a bolesti zad v důsledku péče a osobu blízkou a psychologická podpora – svépomocné skupiny, prevence syndromu vyhoření.

 

A nejdůležitější pro všechny je KOMUNITA – sdílení vlastních příběhů a předávání zkušeností.

Naše odkazy

O naší organizaci

I když nás je jen pár, dokážeme v ParaCENTRU Fenix v duchu našeho motta „Roztáčíme život naplno“ pomoci lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podporujeme je v náročné životní změně, ukazujeme jim cestu a bojujeme jako lvi za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy