Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Darujte svůj čas a znalosti s talentify.me

Organizace
Nadace Albatros

Autor
Eva Jíchová

DARUJTE

talentify.me je platforma pro společné učení studentů základních a středních škol. Vrstevnické učení poskytuje mnoho výhod. Registrovat se může každý, kdo by rád nabídl pomocnou ruku těm, kteří to potřebují, a zároveň tak upevnil své znalosti. Pokud naopak pomoc potřebujete vy, jste na správném místě. Platforma je velmi bezpečná, každý registrovaný je ověřeným studentem dané školy. Je jen na vás, zda se budete chtít sejít osobně nebo online, výběr vašeho protějšku je také zcela na vás. Většina nabídek učení je zdarma, případně za drobnou odměnu.

 

Kvůli zavření škol, a i navzdory snaze vyučujících zajistit výuku jinak, ztratily české děti ve srovnání s jinými roky 3 měsíce. talentify.me je místo, kde každý může získat bezplatnou pomoc s učením či rozvíjet své dovednosti a díky tomu může tuto ztrátu trochu dohnat.

O naší organizaci

Zakladatelem a zřizovatelem nadace je společnost Albatros Media, která má tradici sahající až do roku 1949. Dětské knihy byly a jsou naší srdeční záležitostí, vedle vášně pro knihu je pro nás v Albatrosu klíčová také společenská odpovědnost. Nadace je pro nás tedy cestou, jak systematicky a dlouhodobě pozitivně přispívat znevýhodněným skupinám dětí. Za jeden z nejdůležitějších předpokladů pro změnu života dětí, které nemají pro svůj osobní rozvoj ideální podmínky, považujeme vzdělání.

Vzdělávací téma je široké, Nadace Albatros proto zvolila tři hlavní pilíře podpory. Předškolní program podporuje včasný vstup znevýhodněných dětí do vzdělávání. Stipendijní programy zase pomáhají dětem dosáhnout jejich cílů ve vzdělávání a podporují jejich osobní i profesní růst. Třetí pilíř cílí na podporu pedagogů skrze vzdělávání, sdílení a motivaci v inkluzivní pedagogice.
Snažíme se dětem a mladým lidem naslouchat a rychleji a efektivněji reagovat na jejich aktuální potřeby. Spravujeme on-line doučovací platformu Talentify.me, která je úspěšná v sousedním Rakousku. Platforma propojuje mezi sebou děti, které potřebují doučování s těmi, které chtějí někomu s učením pomoci. Podporujeme také aktivity vedoucí ke správné volbě oboru studia či k budoucí profesní orientaci.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy