Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Darujte vzdělání

Organizace
Business & Professional Women CR, z.s.

Autor
Kateřina Černá

DARUJTE
Ženy na rodičovské dovolené, ale i spousta dalších žen, například těch, které pečují o svoje rodiče nebo jsou samy s malými dětmi, má tolik finančních starostí, že jim nezbývají peníze na důležité věci.
A my pokládáme vzdělání za důležité. Proto jsme zřídily Stipendijní fond jako transparentní účet a z tohoto fondu podporujeme ženy, které chtějí jít dál…
Jsme veřejně prospěšná organizace, která již více než 10 let podporuje ženy v jejich cestě k ekonomické nezávislosti. Nabízíme vzdělávání, mentoring i pomoc při budování sítě důležitých kontaktů. Pořádáme konferenci Equal Pay Day , která se dívá na aktuální otázky českého byznysu pohledem žen. Součástí konference je Mentoring Day, během kterého 65 zkušených žen předává svoje zkušenosti těm, kterým mohou být užitečné.
Přispějte do Stipendijního fondu, ze kterého financujeme vstup na konferenci Equal Pay Day právě ženám, které si nemohou takový luxus normálně dovolit. Luxus vzdělání a pomoci stát na vlastních nohách – být ekonomicky nezávislá. Obdarovanou může být jakákoliv žena ve věku od 18 do 80 let, která se zajímá o svůj další rozvoj .
číslo účtu: 2101662598/2010

 

O naší organizaci

Jsme veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost, plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní a sociální role.

Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí v 95 zemích světa a navazuje také na odkaz jedné z prvních českých členek Františky Plamínkové.

Spolek podporuje rozvoj přátelství, vzájemnou podporu a spolupráci mezi ženami celého světa.

Tuto organizaci založila v roce 2010 Lenka Šťastná s vizí, že když se ženy propojí, dokážou neuvěřitelné věci.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy