Darujte vzdělání

Ženy na rodičovské dovolené, ale i spousta dalších žen, například těch, které pečují o svoje rodiče nebo jsou samy s malými dětmi, má tolik finančních starostí, že jim nezbývají peníze na důležité věci. A my pokládáme vzdělání za důležité. Proto jsme zřídily Stipendijní fond jako transparentní účet a z tohoto fondu podporujeme ženy, které chtějí jít dál… Jsme veřejně prospěšná organizace, která již více než 10 let podporuje ženy v jejich cestě k ekonomické nezávislosti. Nabízíme vzdělávání, mentoring i pomoc při budování sítě důležitých kontaktů. Pořádáme konferenci Equal Pay Day , která se dívá na aktuální otázky českého byznysu pohledem žen. Součástí konference je Mentoring Day, během kterého 65 zkušených žen předává svoje zkušenosti těm, kterým mohou být užitečné. Co si ženy z akce odnášejí ? Věřit sama sobě a pracovat na sobě! Vyselektovat nedůležité informace a „vysavače“ energie. Využívat nová média není povinnost, ale příležitost. Sebevědomí: Lidé vás povyšují kvůli vašim silným stránkám, tak se nesoudtřeďte na ty slabé. Chyba je kámoš. Vše je možné, jen se nebát. Nikdy není pozdě. Nejsem v tom sama. Všechny máme nějakého kostlivce ve skříni. Ženy a muži se doplňují. No, nikdo není dokonalý. To jsem ještě nezkoušela, to mi půjde. Kdo nehoří, nemůže zapálit jiné. Přispějte do Stipendijního fondu, ze kterého financujeme vstup na konferenci Equal Pay Day právě ženám, které si nemohou takový luxus normálně dovolit. Luxus vzdělání a pomoci stát na vlastních nohách – být ekonomicky nezávislá. Obdarovanou může být jakákoliv žena ve věku od 18 do 80 let, která se zajímá o svůj další rozvoj . číslo účtu: 2101662598/2010