Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Databáze expertek za rovnější odbornou debatu

Organizace
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Autor
Eva Oliva

DARUJTE

Na Giving Tuesday pořádáme v našem malém projektovém týmu schůzku k Databázi expertek, abychom naplánovali její další aktivity. V rámci právě probíhající kampaně vybíráme peníze, abychom zajistili její správu a další rozvoj. Máme velké plány, chceme blíže pracovat s médii a propagovat myšlenku vyššího zastoupení žen v odborných debatách, v rozhovorech a mediálních výstupech. V rámci Databáze chceme také vytvářet expertní komunitu. Už teď nabízíme odbornicím možnost vstoupit do našeho osvědčeného Networku žen v české zahraniční politice. Od nového roku také plánujeme spustit individuální mentoringový program. V tento den se budeme také věnovat evaluaci proběhlých workshopů prezentačních dovedností pro studentky VŠ, jejímž prostřednictvím mladé odbornice připravujeme na jejich pozdější veřejné vystupování. Těmito aktivitami chceme dát ženám možnost se dále rozvíjet, networkovat a zviditelnit se. Pokud si také přejete vyváženější veřejnou debatu, budeme rádi, pokud nás podpoříte na portálu Darujme.cz. Předem mockrát děkujeme. PS: Máme nově také krásný merch!

O naší organizaci

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997. Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Chceme přispět k hlubšímu porozumění mezinárodního dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Podporujeme zájem o mezinárodní otázky a nabízíme informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Od roku 2017 propojujeme a podporujeme ženy v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice v rámci expertní sítě, která v současnosti sdružuje už více než 200 žen. Víme tedy, že ženy odbornice jsou a není jich málo.

Co děláme?
– vydáváme studie a analýzy,
– pořádáme mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté stoly, veřejné diskuze,
– organizujeme vzdělávací projekty pro student(k)y, učitele a učitelky, senior(k)y a odborníky a odbornice,
– prezentujeme kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění pro média,
– vytváříme příznivější podmínky pro růst nové generace expertů a expertek,
– podporujeme zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy