Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Dejme domov domácí péči

Organizace
Mobilní Hospic Anežky České

Autor
Michal Klemm

DARUJTE

Nové Centrum denních a terénních služeb sv. P. Pia
V bývalých, památkově chráněných, sochařských ateliérech vznikne nové zázemí hned pro několik denních a terénních služeb. Především Mobilní hospic Anežky České a Ambulance paliativní péče díky svému rychlému rozvoji brzy po svém založení v roce 2010 narazily na omezení vyplývající z neadekvátních skladovacích a ordinačních prostor.

Nové prostory získá i Ambulance paliativní péče s navazujícím stacionářem léčby bolesti. Do ateliérů se také přemístí půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek a přilehlé pozemky budou uzpůsobeny pro vozový park terénních služeb.

Co získáme výstavbou nového centra?
* všechny služby pod jednou střechou
* nové prostory umožní navýšení kapacit služeb
* nové komfortní prostory pro nemocné a pro personál
* jeden objekt pro všechny služby = úspora provozních nákladů
* větší provázanost jednotlivých služeb
* zachráníme památkově chráněnou budovu pro další generace

O naší organizaci

Mobilní hospic Anežky České poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. Tým mobilního hospice společně pomáhá nemocnému kvalifikovaně zvládat bolest a další průvodní jevy terminální fáze onemocnění.

* odborná sesterská péče 24hod. 7dní v týdnu
* dostupná lékařské péče 24hod.
* podpora a pomoc sociálního pracovníka, psychologa a duchovního pro nemocného a
jeho blízké
* zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek k usnadnění péče o nemocného
* zaškolení pečujících členů rodiny v ošetřování nemocného

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy