Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Dejte jim na Giving Tuesday stejnou šanci! Podpora integrace dětí migrantů

Organizace
InBáze z.s.

Autor
Petra Fronková

DARUJTE

Rádi bychom na Giving Tuesday rozšířili povědomí o našem fondu, který podporuje integraci dětí cizinců v tíživé životní situaci. Fond je určen na podporu integrace dětí uprchlíků a dalších cizinců, nejčastěji z třetích zemí (např. Bělorusko, Kuba, Sýrie, Ukrajina, Vietnam, Mongolsko), kteří v České republice hledají nový domov. Jak může MOZAIKA pomoci? Prostřednictvím finančních darů z Fondu umožníme dětem cizinců účastnit se mimoškolních aktivit, ať již odpoledních zájmových kroužků nebo školních akcí mimo školu (škola v přírodě, školní výlet), kde mohou: – vystoupit z izolace a navázat nové a hlubší sociální vazby, – zlepšit své jazykové dovednosti, – rozvíjet svou osobnost, – zažít radost a úspěch s českými kamarády.

O naší organizaci

Myšlenka na založení InBáze vznikla v roce 2005. Jejím posláním je pomáhat cizincům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytvářet bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. V průběhu více než desetiletí došlo k rozšíření nabídky sociálních, právních a interkulturních služeb. InBáze organizuje pravidelné i jednorázové komunitní a volnočasové aktivity pro dospělé, děti i mládež a to nejen v průběhu školního roku, ale i o prázdninách. Provozuje úspěšný sociální podnik Ethnocatering (www.ethnocatering.cz) zaměstnávající cizince. Prostředí pro sdílení různorodých zážitku lidí ze všech koutů světa nabízí interkulturní festival RefuFest (www.refufest.cz). Dále nabízí semináře pro pedagogy pracující s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy