Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Den pro Charitu: Každá minuta znamená pomoc

Organizace
Diecézní charita Brno

DARUJTE

Rok 2018 měl 2 000 pracovních hodin. V Diecézní charitě Brno loni pracovalo 1 600 zaměstnanců na 1 119 pracovních úvazků. To znamená, že v loňském roce Charita pomáhala lidem v nouzi 2 230 000 hodin.

Kolik hodin věnujete Charitě vy?
Průměrná hodinová mzda byla v loňském roce 200 Kč.
Chcete věnovat Charitě hodinu? → 200 Kč
Chcete věnovat Charitě půl pracovního dne? → 800 Kč
Chcete věnovat Charitě celý pracovní den? → 1 600 Kč
Chcete věnovat Charitě celý pracovní týden? → 8 000 Kč

Máme šanci dosáhnout 2 230 000 darovaných hodin? Asi ne, ale každá minuta se počítá, protože znamená pomoc:

Pomocte i vy nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám.

Jsem součástí týmu, který je na blízku pacientům, kteří se rozhodli strávit své poslední okamžiky v domácím prostředí, a jejich rodinám. Zajišťujeme nemocným odbornou paliativní péči tak, aby byla zachována důstojnost a předešli jsme utrpení. Pro rodiny jsme oporou a často i podmínkou toho, aby péči o svého nejbližšího zvládli doma s co nejmenšími obavami. Toto vědomí dělá z mé profese zdravotní sestry opravdové poslání.

Iva Matějková, vrchní sestra Domácího hospice sv. Lucie v Brně

Pomoc Honzy lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti

Jako koordinátor a poradce Dluhové poradny Celsuz pomáhám lidem, kteří se dostali do dluhové pasti. Aktuálně jim pomáháme především s přípravou oddlužení podle insolvenčního zákona. Náš tříčlenný tým ročně pomůže až 600 klientům z Brna vrátit se zpátky do plnohodnotného života.

Jan Dvořáček, koordinátor a dluhový poradce Dluhového poradenství Celsuz v Brně

O naší organizaci

Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod. Diecézní charita Brno je v místech svého působení funkční záchrannou sítí pro ty nejpotřebnější.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy