Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Desetikoruna pro domácí hospic

Organizace
TŘI, o.p.s.

Autor
Jana Vernerová

DARUJTE
V úterý 27. listopadu odložíme první desetikorunu pro Domácí Hospic Dobrého Pastýře. 10 korun - to je například jedno kafe z automatu, pět rohlíků v supermarketu, dva a půl minuty ve 3D kině, půl hodinka parkování, kopeček zmrzliny…nezdá se to mnoho. Pokud však odložíme 10 korun denně a to samé udělají i naši kamarádi či kolegové a bude nás dohromady 10, tak naše příspěvky za celý jeden rok pokryjí náklady na zdravotní péči o umírajícího pacienta v jeho domácím prostředí po dobu 26 dnů. A to je opravdu mnoho… Pravidelné dárcovství má smysl, podpořte nás! Děkujeme.

O naší organizaci

TŘI, o.p.s. provozuje již desátým rokem Hospic Dobrého Pastýře – nestátní zdravotnické zařízení, které pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Kromě služby lůžkového hospice poskytuje také službu domácího hospice, terénní a pobytové odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, centrum denních služeb, asistenční auto a také provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Tým domácího hospice pečuje o pacienty v jejich domácím prostředí 24 hodin 7 dní v týdnu a usiluje o to, aby pacient netrpěl bolestí, nebyl na konci svého života sám a byla zachována a respektována jeho důstojnost. Pro uspokojení těchto potřeb je zapotřebí multidisciplinárního týmu, jako je lékař, sestry, ošetřovatelé, sociální pracovníci, psycholog, duchovní, ale i dobrovolníci. Péče je poskytována všem bez ohledu na věk, sociální status a finanční možnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy