Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Digitální odysea

Organizace
Vodafone Czech Republic a.s.

Autor
Zuzana Holá

Každý zaměstnanec, který navštíví své starší blízké a nauči je zacházet s digitálními technologiemi nebo jim ukáže něco nového, zaregistruje je do online kurzu Nadace Vodafone Digitální odysea a projde s nimi aspoň jeden stát, může na tento den čerpat Den pro neziskovku. Podmínkou je absolvování jednoho státu a fotografie. Den pro neziskovku uhradí Vodafone každému, kdo tuto podmínku splní.

 

Chceme tak podpořit blízkost a darovat svým starším blízkým kus sebe, aby – i s ohledem na rostoucí epidemii byli schopni s ostatními komunikovat prostřednictvím telefonů a tabletů nebo počítače. Jedná se o interní motivaci zaměstnanců, aby nezanedbávali své blízké a vzdělávací program Digitální odysea využili i pro ně.

O naší organizaci

Vodafone je třetí největší operátor v ČR se 4,5 mil. zákazníků. Ve svém podnikání naplňuje principy udržitelného přístupu, který je vyjádřený jeho posláním: Spojovat lidi pro lepší budoucnost. V naší činnosti vycházíme ze tří pilířů: budování digitální společnosti, diverzity a inkluze pro všechny a ochrany planety. V Nadaci Vodafone se snažíme o naplňování druhého pilíře a podporujeme technologie s pozitivním společenským dopadem. Jedním z velkých projektů je digitální vzdělávání seniorů, do kterého intenzivně zapojujeme i zaměstnance Vodafonu. Umožňujeme jim vzdělávat i své vlastní blízké a za to, že darují i kus sebe, svůj čas, jim poskytujeme den pro neziskovku.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy