Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
DOBRO – HODINA: daruj hodinu péče

Organizace
Charita Třinec

Autor
Lenka Maděrová

DARUJTE

Dobro-hodina – porce péče navíc i potřebný odpočinek pro pečující.

 

Kdo se někdy doma staral o své blízké, kteří už se o sebe nezvládají postarat sami nebo se potýkají se zdravotním handicapem, dobře ví, jak může být podobná péče náročná. V Charitě Třinec proto přišli s nápadem Dobro-hodiny, možnosti darovat pečujícím čas odpočinku a lidem, kteří potřebují dopomoci porci péče navíc.

 

Osobní asistence přitom umožňuje zůstat nemohoucím lidem v domácím prostředí co nejdéle. Vyškolené asistentky pomáhají při běžných činnostech, jako je oblékání, osobní hygiena, úklid domácnosti, podání stravy nebo pomoc při zajištění osobních věcí například doprovod k lékaři nebo na úřad. Za zmínku stojí i psychologický efekt podobné návštěvy, kdy se zejména osamělí lidé cítí o mnohem lépe.

 

Dobro-hodina funguje tak, že můžete zakoupit hodinu péče, podpořit službu osobní asistence a darovat pomoc lidem, kteří ji potřebují. Cena za hodinu péče je 130 Kč a zdaleka nemusí zůstat pouze u 60 minut pomoci. Dobro-hodin můžete darovat několik najednou.

 

Nejvíce pomáhají Dobro-hodiny lidem, kteří potřebují dopomoci při osobní hygieně a protože už se sami nemohou pohybovat, provádí se koupání přímo na lůžku pomocí speciální nafukovací vany. Pro podobnou akci je potřeba dvou osobních asistentek. V praxi to pak znamená, že jednu z nich si uhradí klient sám a díky Dobro-hodině je možná přítomnost i kolegyně, bez které by byla dopomoc při koupání na lůžku těžko proveditelná. Úleva je to jak pro rodinný rozpočet, tak pro klienta i pro pečující. Navíc to umožní objednat si tuto službu dopomoci při osobní hygieně vícekrát v týdnu.

O naší organizaci

Charita Třinec poskytuje především sociální službu osobní asistence. Posláním této služby je pomáhat osobám z Třince a okolních obcí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to v jejich přirozeném prostředí.

Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je poskytována prostřednictvím osobních asistentů. Naše asistentky dojíždějí do domácností klientů a pomáhají jim se zvládáním všech základních činností, které už klient sám nezvládá, jako je hygiena, podání stravy, péče o domácnost, doprovod k lékaři. Ale také společné trávení času, zmírnění pocitu osamělosti. Práce osobních asistentek umožňuje klientovi setrvat co nejdéle doma ve svém přirozeném prostředí a zapojovat se do běžného života.

Důležitou součástí naší činnosti je poskytování sociálního poradenství v rámci Poradny pro pečující. Dále Charita Třinec zajišťuje provoz půjčovny kompenzačních pomůcek a charitního bazárku oblečení.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy