Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Dobro v Makovici

Organizace
Komunitní centrum MAKOVICE, z. s.

Autor
Kateřina Čigášová

DARUJTE

Jedním z cílů našeho Komunitního centra MAKOVICE je podpora mezigeneračních setkávání. K těm dochází přirozeným způsobem na nejrůznějších akcích, které pořádáme a kterých se účastní všechny věkové kategorie (děti, dospělí, senioři). Vzhledem k situaci okolo onemocnění COVID-19 v současné době nemohou děti z našeho Klubu Makovičky navštěvovat seniory v domovech a stacionářích, a proto jsme se rozhodli potěšit seniory alespoň obrázky s veselým přáním namalovanými dětmi z našeho klubu. Takto dáme seniorům vědět, že na ně myslíme a těšíme se na příští osobní setkání.

 

Na prosinec dále chystáme např. tvoření pro podporu místního psího útulku.

O naší organizaci

Komunitní centrum MAKOVICE se zaměřuje na pořádání neformálních komunitních akcí pro všechny věkové kategorie, rozvoj neformálního dobrovolnictví, organizaci menších kulturních a vzdělávacích akcí (s aktivním zapojením komunity), pořádání neformálních mezigeneračních setkávání i na podporu rodinné soudržnosti (akce pro celé rodiny). KC také podporuje individuální vzdělávání, tedy tzv. “domácí školáky”. Poskytuje podporu a pomoc rodinám, které své děti vzdělávají nebo se chystají vzdělávat doma nebo komunitně.
Cílem je podpořit a naučit obyvatele Ostravy aktivnímu zapojování se do veřejného života, sblížení obyvatel města a celých generací a posílení jejich vztahu k místu, kde žijí a potažmo tedy celkové zlepšení kvality života v našem městě.
Veškerá naše činnost je postavena zejména na dobrovolnické bázi bez nároku na finanční odměnu. Měsíčně věnujeme spolku desítky hodin našeho volného času. A to zkrátka proto, že v tom vnímáme smysl. S každou finanční podporou můžeme věnovat o něco méně času na získávání nezbytných financí a o to více času přímo poslání spolku. Pokud Vás naše činnosti zaujala, budeme moc rádi za jakoukoliv formu podpory. Děkujeme.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy