Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Dobročinný bufet na ESF MU

Organizace
Centrum pro výzkum neziskového sektoru (Katedra veřejné ekonomie - ESF MU)

Autor
Eva Kopčíková

Rádi bychom u příležitosti Giving Tuesday Česko neboli svátku dárcovství uspořádali tzv. dobročinný bufet a hledáme pro něj dobrovolníky!
Kuchaři/ pekaři – dobrovolníci z řad zaměstnanců i studentů upečou nebo připraví doma něco rychlého, dobrého (buchtu, chlebíčky, sendviče…fantazii se meze nekladou). Jejich produkty se pak budou prodávat v hlavní hale ESF zaměstnancům a studentům za symbolickou cenu. Každý, kdo si bude chtít něco z nabízeného občerstvení koupit, vhodí do pokladničky dle svého výběru. Připraveny budou pokladničky těchto tří brněnských neziskových organizací:

Domov pro mne, z.s.
Na počátku o.p.s.
Vodicí pes, z. s.

Výtěžek z akce tedy poputuje na jejich podporu.

Pokud chcete udělat něco pro svou karmu, zpříjemnit fakultní život v předvánočním čase a zároveň podpořit dobrou věc, ozvěte se prosím Evě Kopčíkové z Centra pro výzkum neziskového sektoru (Eva.Kopcikova@econ.muni.cz).
Všichni jsou tímto zároveň zváni, aby si neváhali přijít „nakoupit“ snídani nebo svačinu darováním libovolné finanční částky na Lipovou 41a v úterý 3. prosince 2019 mezi 9.00 a 15.00 v prostorách vstupní haly ESF.

O naší organizaci

Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) se profiluje jako interdisciplinární centrum výzkumu a studia neziskového sektoru a občanské společnosti, místo dialogu teorie s praxí a vzdělávací pracoviště zaměřené na další vzdělávání studentů a mladých vědeckých pracovníků. CVNS sídlí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Poslání CVNS
– zkoumá stav a rozvoj neziskového sektoru a občanské společnosti,
– zpracovává výsledky vědeckého výzkumu a zprostředkovává je zájemcům prostřednictvím publikační činnosti a pořádáním konferencí a seminářů,
– zpracovává expertní stanoviska, diskusní dokumenty a strategické návrhy pro veřejnou a politickou debatu o neziskovém sektoru a občanské společnosti,
– provádí nejen vlastní výzkumnou a analytickou činnost, ale také přijímá zakázky od veřejných, podnikatelských a neziskových institucí,
– zapojuje do svých výzkumných aktivit studenty magisterských a doktorských studijních programů a začínající vědce,
– nabízí studijní podporu a výukové programy studentům a mladým vědeckým pracovníkům,
– spolupracuje se stejnými a obdobnými pracovišti u nás i v zahraničí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy