Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Dobrotrh MENDELU

Organizace
Mendelova univerzita v Brně, Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti

Autor
Sylvie Formánková

V roce 2014 jsme se rozhodli propojit získávání manažerských a organizačních dovedností studentů s pomocí neziskovým organizacím. Nadšení a energie studentů a vyučujících předmětu Manažerské dovednosti na Mendelově univerzitě v Brně jsou vkládány do sběru předmětů a jejich následného prodeje na akci konané v adventním období, Dobrotrh MENDELU. Studenti si sami vybírají, kterou neziskovou organizaci podpoří. Výtěžek z akce je věnován na tento dobročinný účel.
Letos z důvodu preventivních opatření bude Dobrotrh probíhat formou online aukcí v období od 16.11. – 15.12.2020 na Facebookové události „Dobrotrh MENDELU 2020 ONLINE„. Celkem bude podpořeno 6 neziskových organizací.

Naše odkazy

O naší organizaci

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti (CSR MENDELU) sdružuje všechny akademické i neakademické pracovníky a studenty zabývající se společenskou odpovědností, regionálním rozvojem a udržitelností, a současně další zájmové skupiny (stakeholdery), které jsou v této oblasti angažované a dobrovolně se chtějí do této aktivity zapojit (místní komunita, podniky, zájmová sdružení a neziskové organizace). Posláním centra je posilovat a rozvíjet působení MENDELU v oblasti společenské odpovědnosti a prostřednictvím spolupráce s dalšími vysokými školami, institucemi, asociacemi, podniky, ministerstvy a místní komunitou podporovat rozvoj společenské odpovědnosti v České republice.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy